Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4756

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Incidenten - Reizigersinformatie - Snelle en betere communicatie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
consumentenvoorlichting
vervoersduur

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
18/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3742

Vraag nr. 5-4756 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hoofd van de directie Reizigers van de NMBS beloofde in de media een "gecentraliseerd sofwaresysteem" dat iedereen, ook de treinbegeleiders, in staat zal stellen om heel direct over problemen te worden ge´nformeerd. In nieuwe treinen zullen flatscreens die informatie verspreiden en daarbij ook meteen de nieuwe tijdsperspectieven melden. Treinbegeleiders zullen ook bijscholing krijgen om accuraat te kunnen communiceren bij problemen. "Als een trein stil staat, krijgt u voortaan binnen de drie minuten informatie", zo klonk de welluidende en hoopvolle boodschap.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de informatieverstrekking aan reizigers bij problemen drastisch zal verbeteren?

2) Wanneer zullen de aangekondigde maatregelen, onder meer het gecentraliseerde softwaresysteem, de berichtgeving aan treinbegeleiders via hun draagbare computer, de flatscreens in treinen en de vorming concreet worden uitgevoerd?

3) Vanaf wanneer zullen de reizigers drie minuten na de onvoorziene stilstand van een trein over de oorzaak en de gevolgen in tijd en ruimte worden ge´nformeerd?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat op 23 april 2012 mei werd medegedeeld op de schriftelijke vraag 179 (QRVA 53 062 blz. 288 tot 291) en op de mondelinge vraag 13077 in de commissie Infrastructuur van de Kamer van 17 juli 2012 (CRIV 53 COM 549 blz. 14 en 15).