Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2792

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 juli 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
administratieve rechtspraak
klacht inzake bestuurlijke geschillen
bouwvergunning

Chronologie

19/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4681

Vraag nr. 5-2792 d.d. 19 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende procedures voor de Raad van State en de Raad voor vergunningsbetwistingen maken de geplande start van de bouwwerken aan de nieuwe gevangenis in Dendermonde, gepland in het najaar van 2012, bijzonder twijfelachtig. De auditeur bij de Raad van State bracht een negatief advies uit met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een aantal actiegroepen overweegt nog bijkomende klachten neer te leggen, vooral over de ontsluiting van de gevangenis en de bijhorende wegeniswerken.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat de geplande aanvang van de bouwwerken voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde (voorzien oktober 2012) wordt bedreigd en dat er wellicht vertraging zal optreden? Hoe schat hij deze vertraging in, met welke effecten op de globale planning voor de nieuwe gevangenissen?

2) Kon deze vertraging niet worden voorzien en vermeden?

3) Kan hij waarborgen dat de verwachte vertraging niet zal uitmonden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen en waardoor de planning voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde hopeloos verwordt?

4) Voorziet hij ook bij de bouw van andere gevangenissen dergelijke vertragingen? Zo ja, welke en waar en omwille van welke redenen?