S. 5-2438 Dossierfiche K. 53-3346

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
Philippe Mahoux    Dirk Claes    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Marcel Cheron    Martine Taelman    Francis Delpérée    Freya Piryns   

Hof van Justitie van de Europese Unie
Grondwettelijk Hof (België)
SELOR
elektronisch document
prejudiciële rechtsvraag
beroep tot nietigverklaring
computerbewijs
elektronische handtekening
rechten van het individu
rechtsvordering
EU-recht - nationaal recht
eerbiediging van het privé-leven
elektronische overheid
voorlopige hechtenis
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2438/1 5-2438/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 15/1/2014
5-2438/2 5-2438/2 (PDF) Amendementen 23/1/2014
5-2438/3 5-2438/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/1/2014
5-2438/4 5-2438/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/1/2014
K. 53-3346/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/2/2014
K. 53-3346/2 Amendementen 18/2/2014
K. 53-3346/3 Verslag namens de commissie 27/2/2014
K. 53-3346/4 Tekst verbeterd door de commissie 27/2/2014
K. 53-3346/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2014   Indiening Doc. 5-2438/1 5-2438/1 (PDF)
16/1/2014   Inoverwegingneming
16/1/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/1/2014   Inschrijving op agenda
6/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o5) Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/1/2014   Verzending naar commissie
23/1/2014   Inschrijving op agenda
23/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
23/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
23/1/2014   Bespreking
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
23/1/2014   Aanneming na amendering
23/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
6/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3346/1
27/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3346/3
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 22-25
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-1/o36)
Integraal verslag nr. 191, p. 52-53
Doc. K. 53-3346/5
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
20/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2014   Bekendmaking (32301-32306)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 15/4/2014, blz 32301-32306