Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2206

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 mei 2011

aan de minister van Justitie

Dierenmishandeling - Aantal klachten - Duiding van de cijfergegevens

dierenbescherming
welzijn van dieren
officiŽle statistiek

Chronologie

3/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4653

Vraag nr. 5-2206 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De toepassing van de dierenrechten lijkt nog niet op kruissnelheid. Het is daarom belangrijk om dit onderwerp nauwgezet te monitoren en de evoluties op dit terrein alert op te volgen.

Daarom de volgende vragen:

1) Hoeveel klachten behandelde Justitie jaarlijks in de periode 2006-2010 en met welke gevolgen (onderzoeken, vervolgingen, veroordelingen)?

2) Hoe kunnen deze cijfers, jaarlijks en voor de referteperiode, kwalitatief worden geduid, namelijk (1) naar aard en ernst, (2) naar territoriale spreiding, (3) naar aard van slachtoffers, (4) naar aard van daders - geslacht, leeftijd, sociaal-cultureel en sociaal-economisch profiel -, (5) en andere?

3) Hoe duidt en evalueert de geachte minister de ontwikkelingen van deze cijfers doorheen te jaren? Welke sterkte / zwakte analyse maakt zij van het justitiebeleid ter zake? Welke uitdagingen stellen zich hieromtrent met de grootste urgentie?