Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-924

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs

ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
9/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925

Vraag nr. 5-924 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

Ik kan u slechts inlichtingen verstrekken vanaf mijn aanstelling als Staatssecretaris voor Sociale Zaken in 2009.

Onze Beleidscel beschikt over 3 voertuigen: een Audi A4 voor mijzelf, een Audi A4 break voor mijn kabinetschef en een Audi A3 voor mijn Kabinetssecretaris.

Al deze voertuigen zijn geleased bij D’leteren Lease en beantwoorden aan de voorschriften vastgelegd in het Vademecum voor de regeringsleden, zowel wat betreft de kosten als wat betreft het CO²-verbruik.

Daarnaast kan ik u mededelen dat de drie voertuigen beantwoorden aan euronorm 4. De Audi A4 heeft een CO²-uitstoot van 136g/km, de Audi A4 een uitstoot van 149g/km en de Audi A3 een uitstoot van 119 gr/km.

De leasingovereenkomst voor deze voertuigen betreft het volledige dienstenpakket inclusief het onderhoud, herstellingen, verzekeringen, bandenslijtage en de verschillende taksen. De leasingprijzen liggen tussen 700 euro en 1 000 euro, alles inbegrepen.

Deze voertuigen leggen gemiddeld 40 000 tot 60 000 km per jaar af, aangezien ze ook ter beschikking van de kabinetsmedewerkers staan voor vergaderingen, interkabinettenwerk-groepen, transport van brieven, enz.

Overeenkomstig de wetgeving staan de voertuigen fiscaal op naam van hun gebruikers zodat ze ook voor persoonlijk gebruik kunnen dienen.

Voor het gebruik van voertuigen van de Federale Overheidsdiensten (FODs) of Programmatorische Overheidsdiensten (PODs) bestaat geen overeenkomst. De directiecomités van de PODs en de FODs beheren hun wagenpark volledig autonoom.