Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2507

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel"- Proces en veroordeling van de daders - Feedback aan de onderzoekers

mensenhandel
openbaar ministerie
misdaadbestrijding

Chronologie

9/6/2011 Verzending vraag
26/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2507 d.d. 9 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister Justitie en het College van procureurs-generaal, over de feedback aan de onderzoekers over proces en veroordeling van de daders van mensenhandel, met in het bijzonder die elementen die de verdediging aanvocht, waarop ze inspeelde, de lacunes en de betere manier van verwerking in het onderzoek.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) In welke mate, op welke wijze en wanneer werd deze doelstelling als een opdracht geconcretiseerd?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2011 :

  1. De richtlijn inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel (COL 01/07) voorziet erin om op verschillende wijzen informatie te laten circuleren tussen het openbaar ministerie en de politiediensten, inzonderheid door:

  1. Deze verschillende ontmoetingsvormen zijn dan ook een aanzienlijke meerwaarde voor alle actoren in het veld die zich ervan bewust zijn dat een doeltreffende en regelmatige communicatie de doordachte behandeling van de dossiers ten goede komt.

    De evaluatie van deze verschillende uitwisselingen is zeer positief.

  2. De volgende plenaire vergadering is gepland op 21 september 2011.

    Het programma wordt thans opgesteld, maar het is zeker dat deze vergadering opnieuw de gelegenheid zal bieden om vruchtbare debatten op gang te brengen tussen referentiemagistraten mensenhandel en onderzoekers, zulks met het oogmerk de wijzen van behandeling in het kader van de onderzoeken te verbeteren.