Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4736

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Infrabel - Boete - Gebrek aan stiptheid van de treinen - Aanwending

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
6/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2350

Vraag nr. 5-4736 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Infrabel ondergaat dit jaar een straf van 3,5 miljoen euro wegens te weinig stiptheid van de treinen in 2010. Dit past in de bonus-malus clausule binnen het beheerscontract.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Voorzag de begroting van Infrabel het betalen van dergelijke boete? Ten koste van welke uitgaven ging (indien voorzien in de begroting) of zal de betaling van deze boete gaan (indien niet voorzien in de begroting)?

2) Waar komt de betaalde boete terecht? Wordt deze terug expliciet ingezet voor mobiliteit? Zo ja, waarvoor zullen deze 3,5 miljoen euro worden aangewend? Of wordt deze boete ingevorderd als algemene inkomsten, waarbij ze niet meteen naar mobiliteit zal terugvloeien?

3) Op welke wijze wordt de consument van het openbaar vervoer beter van deze boete? Worden daardoor niet zowel de treingebruikers als Infrabel, kortom de mobiliteit, gestraft zonder enig positief effect, , behoudens een verhoging van de algemene inkomsten? Kan u argumenten aanreiken voor een positief effect van dit bonus-malus systeem?

4) Vindt u het verdedigbaar om deze boete te verhalen op de lonen van de Infrabel-topfunctionarissen en het huidige bonus-malussysteem dus te relateren aan de verloning en eventuele boni voor de directieleden?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2012 :

1. en 2. Het geachte lid verwijst naar een bonus/malus incentive die in het beheerscontract van Infrabel overeengekomen werd. Ik herinner u eraan dat het artikel 74 van dat beheerscontract in detail beschrijft hoe het werkt. Het gaat hier helemaal niet over een boete. De werkingstoelage die de Staat aan Infrabel betaalt, wordt verminderd of vermeerderd naargelang de stiptheidsresultaten onder of boven de overeengekomen limieten gaan. De toepassing van die bonus/malus regeling heeft geen gevolgen voor de uitgaven die Infrabel doet, en heeft dus geen enkele impact op het niveau van de dienstverlening. Voor Infrabel is het enige gevolg dat de winst of het verlies op het einde van het jaar kleiner of groter wordt. Voor de Staat is het enige gevolg dat de toelage die ze betaalt kleiner of groter zal zijn. De bonus of de malus is trouwens beperkt tot maximaal 3,5 miljoen euro. 

3. Mijn voorganger heeft in de beheerscontracten voor het eerst financiële incentives gebruikt om het management en de operationele diensten aan te sporen om de kwaliteit van de dienstverlening voorop te stellen, en om er meetbare doelstellingen aan te koppelen. Die aanpak wordt ook in onze buurlanden steeds vaker gehanteerd. De invoering van de bonus/malus regeling is een incentive geweest om meer aandacht te besteden aan alle factoren die de stiptheid kunnen verbeteren. Bij de besprekingen voor een volgend beheerscontract zullen de resultaten geëvalueerd worden.

4. De variabele verloning van de directieleden gebeurt op basis van objectieve criteria die de Raden van Bestuur vaststellen. De behaalde stiptheidsresultaten behoren tot die criteria.