Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2424

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Justitie

Gestolen kunstvoorwerpen - Opsporing - Slaagpercentage - Vergelijking met de buurlanden

diefstal
kunstvoorwerp
gerechtelijk onderzoek
officiŽle statistiek
politie

Chronologie

26/5/2011Verzending vraag
2/12/2011Antwoord

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4666

Vraag nr. 5-2424 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De databank van de federale politie bevat ruim 20 000 gestolen kunstvoorwerpen, weliswaar van heel uiteenlopende aard en waarde. Momenteel werken er twee voltijdse inspecteurs op federaal niveau aan het oplossen van deze misdrijven. Hun oplossingspercentage bedraagt tussen 7 en 11 %. Ook bij dit soort diefstallen blijkt een snelle en accurate interventie kort na de feiten heel belangrijk in functie van een mogelijke oplossing.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft mij naar de geachte minister doorverwezen voor de volgende vragen:

1) Welk is het exacte oplossingspercentage van kunstdiefstallen in ons land? Hoe evolueerde dit percentage in de periode 2001-2010? Hoe verhoudt dit percentage zich tot dat van onze buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-BrittanniŽ? Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?

2) Koestert hij specifieke plannen of ideeŽn in verband met het oplossen van kunstmisdrijven?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

Aangezien de gegevensbank van het College van procureurs-generaal niet over een specifieke code in functie van de aard van de gestolen voorwerpen beschikt, kan geen enkel statistisch gegeven met betrekking tot deze parlementaire vraag worden gegeven.

Bovendien gaat het om oplossingspercentages. Hiervoor is de federale politie vanzelfsprekend de beste informatiebron.