Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2070

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 12 april 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Gedetineerden - Alfabetiseringgraad

strafgevangenis
gedetineerde
alfabetisering

Chronologie

12/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4642

Vraag nr. 5-2070 d.d. 12 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ethisch maar ook adequaat detentiebeleid bereidt de gevangenen voor op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen, zeker op het vlak van opleiding en onderwijs.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de alfabetiseringgraad in de totale gevangenispopulatie (in absolute en relatieve termen)? Hoe evolueerde deze graad jaarlijks in de periode van 2001 tot 2010?

2) Bestaan er specifieke opleidingen om te leren lezen en schrijven voor gevangenen? Zo ja, hoeveel gedetineerden volgden zo een opleiding in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt de geachte minister deze cijfers en ontwikkelingen?

3) Kan elke gedetineerde een opleiding lezen en schrijven aanvatten indien hij dat wenst? Bestaat er een vrije keuze? Bestaan er wachtlijsten en hoe lang zijn deze?

4) Wat bedraagt het jaarlijkse totale budget voor dit programma?