S. 5-2217 Dossierfiche K. 53-2879

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel
Regering E. Di Rupo I  

personeelsstatuut
militair personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2879/1 Wetsontwerp 12/6/2013
K. 53-2879/2 Bijlagen 12/6/2013
K. 53-2879/3 Amendementen 3/7/2013
K. 53-2879/4 Amendementen 9/7/2013
K. 53-2879/5 Verslag namens de commissie 15/7/2013
K. 53-2879/6 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2013
K. 53-2879/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2217/1 5-2217/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2217/2 5-2217/2 (PDF) Amendementen 18/7/2013
5-2217/3 5-2217/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2217/4 5-2217/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
K. 53-2879/8 Erratum 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2879/1
12/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2878/4
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 37-56
17/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 122-124
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 124
Doc. K. 53-2879/7
17/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Vanessa Matz
17/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
17/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Vanessa Matz
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
20/9/2013   Bekendmaking (66774-66875)
14/4/2014   Erratum (32072)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 5 23/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 30 7/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2013 20/9/2013, blz 66774-66875
Errata
Op 14/4/2014, blz 32072