Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2795

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 juli 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale ombudsman energie - Klachten

bemiddelaar
energieverbruik
energiedistributie

Chronologie

19/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4822

Vraag nr. 5-2795 d.d. 19 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juli 2011 ontving de federale ombudsman voor energie al bijna evenveel klachten als voor het volledige jaar 2010. Gemiddeld 27 klachten per dag getuigen dat consumenten steeds beter hun weg naar de ombudsman vinden, maar, volgens de ombudsman, vormt ook het onoverzichtelijke spel van de vele aanbieders op de geliberaliseerde markt voor een toenemende stroom aan klachten. Andere klachten gaan onder andere over de elektriciteitsmeters, onduidelijke tarieven en afbetalingsproblemen.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe interpreteert de geachte minister de opvallende stijging van klachten bij de federale ombudsman energie? Geeft deze stijging aanleiding tot specifieke beleidsmaatregelen, zodat de aanleiding voor deze klachten verdwijnt?

2) Electrabel en Luminus - de twee grootste leveranciers - nemen ook het leeuwendeel van de klachten voor hun rekening. Vond er al overleg tussen de ombudsman en deze leveranciers plaats teneinde de aard en vooral ook de voorkoming van deze klachten te bespreken?