S. 5-1570 Dossierfiche K. 53-2291

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid
Freya Piryns    Philippe Moureaux    Dirk Claes    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Marcel Cheron    Bart Tommelein    Francis Delpérée   

plaatsvervanger
cumulatie van ambten
afgevaardigde
regionale verkiezingen
onverenigbaarheid
verkiezing
kandidaat
institutionele hervorming
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1570/1 5-1570/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 4/4/2012
5-1570/2 5-1570/2 (PDF) Advies van de Raad van State 15/5/2012
5-1570/3 5-1570/3 (PDF) Amendementen 12/6/2012
5-1570/4 5-1570/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
5-1570/5 5-1570/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-2291/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2012
K. 53-2291/2 Amendementen 2/7/2012
K. 53-2291/3 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2291/4 Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2012
K. 53-2291/5 Corrigendum 13/7/2012
K. 53-2291/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2012   Indiening Doc. 5-1570/1 5-1570/1 (PDF)
5/4/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1570/2 5-1570/2 (PDF)
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
19/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
19/6/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+68/-0/o0) Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Alexander De Croo, Gérard Deprez
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Inleidende uiteenzetting
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Niet behandeld
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Niet behandeld
8/6/2012   Inschrijving op agenda
8/6/2012   Niet behandeld
11/6/2012   Inschrijving op agenda
11/6/2012   Niet behandeld
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+16/-0/o0)
12/6/2012   Aanneming na amendering
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 14 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1570/4 5-1570/4 (PDF)
18/6/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1570/5 5-1570/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2291/1
28/6/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 95, p. 74-76
9/7/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2291/3
12/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 97, p. 2-59 + nr. 98, p. 1-128
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 102-103
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-12/o2)
Integraal verslag nr. 100, p. 103
Doc. K. 53-2291/6
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49259-49261)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/6/2012, 21/6/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/5/2012, 15/5/2012, 12/6/2012, 18/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/7/2012, 13/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012, blz 49259-49261