Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2001

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2011

aan de minister van Justitie

Arbeidsrechtbanken - Werkdruk - Werking - Middelen

arbeidsrechtspraak
arbeidsconflict
gerechtelijke achterstand

Chronologie

6/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4640

Vraag nr. 5-2001 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De arbeidsrechtbank droeg altijd al een bijzondere statuut, onder andere omwille de sterke betrokkenheid van de sociale partners sinds 1970. Tot ieders voldoening werken deze rechtbanken over de sociale verhoudingen tussen werknemers en werkgevers op een zeer efficiŽnte manier.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel zaken waren er aanhangig bij de arbeidsrechtbanken in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoe duidt en evalueert de geachte minister deze ontwikkeling?

2) Hoeveel rechters waren er benoemd in de respectievelijke arbeidsrechtbanken en over hoeveel zaken moesten ze oordelen in dezelfde tijdspanne?

3) Nam de werkdruk per rechtbank toe? Hebben de rechtbanken nog voldoende mogelijkheid om te zoeken naar een rechtvaardige oplossing? Hoe duidt en evalueert hij deze ontwikkeling?

4) Stelt men een tendens vast die wijst op een steeds grotere drang om de rechtbanken een uitspraak te laten doen in sociale conflicten?

5) Is hij het met me eens dat deze vorm van rechtspleging belangrijk is voor een optimale sociale vrede?

6) Wat zijn de jaarlijkse werkingsmiddelen vanuit de overheid voor de werking van deze arbeidsrechtbanken en dit sinds 2006?