S. 5-2461 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie
Philippe Mahoux    Paul Magnette    Bert Anciaux    Leona DetiŤge    Marie Arena    Fatiha SaÔdi    Fabienne Winckel    Olga Zrihen   

motie van het Parlement
rechten van de vrouw
abortus
reproductieve gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2461/1 5-2461/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/1/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2014   Indiening Doc. 5-2461/1 5-2461/1 (PDF)
30/1/2014   Inoverwegingneming
30/1/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd