S. 5-1017 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds
GŁler Turan    Bert Anciaux    Ludo Sannen   

hulp aan minderbegunstigden
huurovereenkomst
OCMW
sociaal achtergestelde groep
kredietinstelling
verhuur van onroerend goed
garantie
begrotingsfonds
recht op huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1017/1 5-1017/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/5/2011
5-1017/2 5-1017/2 (PDF) Amendementen 2/7/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2011   Indiening Doc. 5-1017/1 5-1017/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/5/2011   Verzending naar commissie
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Regeling der werkzaamheden
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Uitgesteld
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Niet behandeld
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Fauzaya Talhaoui
4/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Fatma Pehlivan
4/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Hoorzitting de heer Olivier Hamal, ondervoorzitter van het Algemeen Eigenaars en Medeeigenaars Syndicaat (AES)
2/7/2013   Hoorzitting professor Dr. Maarten Dambre, docent aan de Universiteit Gent
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 30/4/2013, 4/6/2013, 2/7/2013