Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1052

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 31 januari 2011

aan de minister van Justitie

Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties

strafgevangenis
gemeentepolitie

Chronologie

31/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1053
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4622

Vraag nr. 5-1052 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Justitie werkt momenteel aan de bouw van acht grote en nieuwe gevangenissen. Als gevolg hiervan zullen enkele bestaande gevangenissen verdwijnen. Zo voorziet de minister onder meer in de sluiting van de gevangenissen in Vorst en Sint-Gillis en in een nieuwe gevangenis van ongeveer 1000 gedetineerden in Haren. De plaatselijke politie van de politiezone waarin een gevangenis is gelegen, draagt ook taken in de veiligheidsvoorzieningen van die gevangenissen, onder andere bij stakingen, opstanden en andere uitzonderlijke situaties. Het lijkt daarom logisch dat de verplaatsing van een gevangenis leidt tot verschuivingen in de capaciteiten van de personeelsformatie van de betrokken politiezones.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Waar komen er nieuwe gevangenissen en waar verdwijnen oude gevangenissen? In welk tijdspad worden die openingen en sluitingen gepland? Welke politiezones zijn hierbij betrokken?

2) Wat zijn de voorziene verschuivingen in de personeelsformatie van de betrokken politiezones als gevolg van het operationeel worden van nieuwe en het sluiten van bestaande gevangenissen?

3) Pleegden de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken hierover overleg met elkaar? Zo ja, met welke resultaten? Zo neen, waarom niet? Beoordeelt de minister dit overleg als (nog niet) prioritair?