Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4751

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

NMBS - Afgeschafte trein - Lijn Eupen-Brussel-Oostende - NMBS-personeel

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
18/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3558

Vraag nr. 5-4751 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juni 2011 schafte de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de laatste avondtrein van Brussel naar Oostende af. Blijkbaar beÔnvloedde het protest hiertegen de NMBS-nomenclatuur, want vanaf 11 december zal deze verbinding terug beschikbaar worden. Daarvoor bravo en proficiat.

Ondertussen bleek dat de afgeschafte trein (Eupen - Brussel - Oostende), die ook via Gent passeerde, wel de hele tijd is blijven rijden maar deze vervoerde enkel NMBS-personeel.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat de laatavond treinverbinding Eupen - Brussel - Oostende, afgeschaft voor reizigers in juni 2011, ondertussen wel dit traject bleef rijden maar enkel met NMBS-personeel aan boord? Zo ja, hoe verklaart zij dit fenomeen, waar de gemeenschap wel een treinrit betaalt maar ze afsluit voor reizigers die deze dienstverlening dus moesten derven? Hoe beoordeelt zij het argument van een NMBS woordvoerder dat men van de personeelstrein geen gewone commerciŽle trein kan maken omdat er dan een treinbegeleider nodig zou zijn?

2) Zijn er nog soortgelijke trajecten, waarbij de trein wel rijdt en stations passeert, maar die enkel beschikbaar zijn voor NMBS-personeel? Zo ja, welke trajecten op welke uren en op welke dagen?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1.   De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep deelt me mee dat de geviseerde trein waarvan sprake de laatste IC A-trein 545 met als herkomst Eupen en via Brussel-Zuid (00u32), Denderleeuw (00u56), Gent-Sint-Pieters (1u18), Aalter (1u33) en Brugge (1u46) naar Oostende (aankomst om 2u00) was. 

Door de intensieve opvolging van geplande infrastructuurwerken op de lijnen 50 en 50 A tijdens de nacht en het weekend was het spoortechnisch niet meer mogelijk om voor de betrokken IC-trein vanaf 12 juni 2011 een solide, realistische en permanente dienstregeling uit te werken tussen Brussel Noordzuidverbinding en Oostende.  

Daarom opteerde NMBS in onderling overleg met Infrabel om deze trein tot Leuven te beperken. 

Het aanwezige treinpersoneel (bestuurder en begeleider) bleef inderdaad na Leuven in de bewuste trein zitten om hun depot in Oostende te vervoegen. Het parcours vanaf Leuven naar Oostende varieerde bijna dagelijks in functie van de evolutie van de werken op bepaalde lijnen. Zo spoorde de betrokken trein meermaals zowel via de lijnen 28/50 (ringspoor rond Brussel en verder via Jette, Ternat en Denderleeuw) als via de rechtstreekse lijn 50 A (Brussel Noordzuidverbinding – Gent Sint-Pieters – Brugge – Oostende) als via lijnen 60 en 53 (Brussel – Dendermonde – Wetteren – Gent-Sint- Pieters). Een vast dienstregelingspatroon kwam er dus niet aan te pas en veelal ging de gecontesteerde rit tussen Leuven en Oostende gepaard met min of meer lange stilstanden in de stations en een aanzienlijke toename van de rittijd door het doorlopen van veelvuldige vertragingszones.  

Vanaf februari 2012 hebben de NMBS en Infrabel echter een compromisvoorstel gefinaliseerd om IC A 545 steeds via de rechtstreekse lijn 50 A (Brussel NZV – Gent- Sint-Pieters – Aalter - Brugge – Oostende) te laten bevorderen.  

2.   De NMBS heeft geen weet van verdere gelijkaardige voorvallen.