Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1163

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 februari 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Nucleaire passiva - Beheer door Synatom - Risico's - Maatregelen

Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
radioactief afval
stillegging van een centrale
begrotingsfonds
kernenergie
kerncentrale

Chronologie

2/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4765

Vraag nr. 5-1163 d.d. 2 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de afbraak van kerncentrales en de opslag van kernafval bouwde BelgiŽ zogenaamde nucleaire passiva op, voor een waarde van 5,8 miljard euro. Die middelen staan niet veilig op een spaarrekening, maar ze worden beheerd door Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel.

De topman van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS), Jean-Paul Minon, waarschuwde echter dat moederbedrijf Electrabel, als onderdeel van GDF-Suez, de voorbije jaren evolueerde naar een met schuld beladen onderneming, en dit omdat binnen het moederbedrijf creatief met activa wordt geschoven. Minon rapporteerde hierover aan de minister en formuleerde voorstellen voor een beter beheer van de nucleaire passiva.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1) Is de minister het eens met de vaststelling dat het beheer van de nucleaire passiva mogelijk in gevaar komt omdat beheerder Synatom een dochterbedrijf is van het ondertussen met schulden beladen Electrabel? Hoe reŽel zijn de hieraan verbonden gevaren? Beschikt de minister over competenties en instrumenten om hier in te grijpen? Dringt een dergelijke ingreep zich op? Zo ja, waarom en hoe dringend is de situatie? Wanneer zal de minister hierover een beleidsmaatregel nemen?

2) Welke concrete maatregelen voor een beter beheer van de nucleaire passiva stelde NIRAS voor? Zal de minister op die voorstellen ingaan? Hoe en wanneer zal hij daaraan een gevolg geven?