Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3825

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 november 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Postbodes - Elektrische fiets - Kwaliteit - Accu's - Ongevallen - Lastenboek - Aansprakelijkheid

postdienst
tweewielig voertuig
elektrische accumulator

Chronologie

28/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4759

Vraag nr. 5-3825 d.d. 28 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er blijken grote problemen met de accu's van de elektrische fietsen van de postbodes. Recente ongevallen bewijzen dit, o.a. een ontplofte accu in Antwerpen en wellicht veroorzaker van een brand in het postkantoor van Aarschot. De gevolgen zijn drastisch: de batterijen van de 2.000 elektrische fietsen moeten terug naar de leverancier. Men gewaagt voorlopig van een fabricagefout.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister de problemen met de accu's van de elektrische fietsen van de postbodes?

2) Kon men ondertussen een juiste diagnose stellen? Zo ja, hoe luidt deze en met welke gevolgen?

3) Hoe verklaart zij het falen van deze accu's? Gaf het lastenboek voldoende duidelijkheid om een voldoende kwaliteitsvolle batterij te leveren en gaat het hier echt over een onvoorspelbare en niet te voorziene euvel? Of bleef het lastenboek in gebreke?

4) Hoe zal dit euvel verder worden opgevolgd en hersteld? Welke schade lijdt Bpost en wie wordt hiervoor aansprakelijk gesteld? Op welke termijn zullen alle accu's in goede staat terug operationeel zijn?

5) Leidden deze problemen naar een leerproces?