S. 5-1745 Dossierfiche K. 53-3186

Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek
Dirk Claes    Marcel Cheron    Francis Delpérée    Christine Defraigne    Freya Piryns    Philippe Mahoux    Bert Anciaux    Bart Tommelein   

indeling in kiesdistricten
zetelverdeling
taalgebruik
kiesrecht
Eerste Kamer
institutionele hervorming
taalgroep
coöptatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1745/1 5-1745/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 19/7/2012
5-1745/2 5-1745/2 (PDF) Advies van de Raad van State 5/12/2012
5-1745/3 5-1745/3 (PDF) Amendementen 11/6/2013
5-1745/4 5-1745/4 (PDF) Amendementen 25/9/2013
5-1745/5 5-1745/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-1745/6 5-1745/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3186/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3186/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3186/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3186/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3186/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2012   Indiening Doc. 5-1745/1 5-1745/1 (PDF)
9/10/2012   Inoverwegingneming
9/10/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/10/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/12/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1745/2 5-1745/2 (PDF)
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2012   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Wouter Beke
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Dirk Claes
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Niet behandeld
25/9/2013   Inschrijving op agenda
25/9/2013   Bespreking
25/9/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-4/o0)
25/9/2013   Aanneming na amendering
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3186/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3185/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 109-111
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 111-112
Doc. K. 53-3186/5
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8632)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 26/3/2013, 25/9/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8632

Kruispuntbank van de wetgeving