Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9250

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gevangenentransport - Federale politieagenten - Veiligheidskorps van Justitie - Bevoegdheid

overbrenging van gedetineerden
politie
gedetineerde

Chronologie

6/6/2013 Verzending vraag
30/9/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9251

Vraag nr. 5-9250 d.d. 6 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Federale politieagenten legden op 4 juni 2013 het werk neer, uit protest omdat ze het gevangenistransport moeten uitvoeren met een stokoude en ongekeurde celwagen. Naast het probleem van de abominabele toestand van deze celwagen, stelden de federale agenten dat het transport van gevangenen moet worden uitgevoerd door het veiligheidskorps van Justitie. Maar omdat dit korps in 2007 "even" met een personeelstekort worstelde, namen federale politieagenten deze taak over. In 2013 is dit nog altijd het geval.

Hierover volgende vragen.

1) Bevestigt de minister dat het transport van gevangenen tot het takenpakket van het veiligheidskorps van Justitie en niet tot de opdrachten van de federale politie behoort?

2) Zo ja, hoe verklaart zij dat federale politieagenten al jarenlang, onder andere in Turnhout, deze taken vervullen?

3) Worden deze gevangenentransporten ook elders in ons land door federale politieagenten uitgevoerd?

Antwoord ontvangen op 30 september 2013 :

Conform de wet op het politieambt en de dwingende omzendbrief MFO-1 van Justitie, is de overbrenging van gedetineerden een verantwoordelijkheid van de politie. 

Voor bepaalde overbrengingen wordt de lokale politie bijgestaan door leden van het Veiligheidskorps van Justitie. 

Voor meer details verwijs ik u naar mijn collega van Justitie.