S. 5-2216 Dossierfiche K. 53-2878

Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur
Regering E. Di Rupo I  

personeelsstatuut
militair personeel
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2878/1 Wetsontwerp 12/6/2013
K. 53-2878/2 Amendement 3/7/2013
K. 53-2878/3 Amendement 9/7/2013
K. 53-2878/4 Verslag namens de commissie 12/7/2013
K. 53-2878/5 Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2013
K. 53-2878/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2216/1 5-2216/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2216/2 5-2216/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2216/3 5-2216/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2878/1
12/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2878/4
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 37-56
17/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 121-122
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o27)
Integraal verslag nr. 157, p. 122
Doc. K. 53-2878/6
17/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Vanessa Matz
17/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
17/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o11) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Vanessa Matz
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
4/10/2013   Bekendmaking (69434-69441)
14/4/2014   Erratum (32073)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 5 23/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 30 7/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/8/2013 4/10/2013, blz 69434-69441
Errata
Op 14/4/2014, blz 32073

Kruispuntbank van de wetgeving