Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3812

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 november 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Zelfmoord - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Evolutie - Maatregelen

zelfmoord
officiŽle statistiek
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel

Chronologie

28/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4757

Vraag nr. 5-3812 d.d. 28 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zelfmoord (sommigen prefereren zelfdoding) blijkt een dramatisch maatschappelijk fenomeen dat zich in alle geledingen van de samenleving manifesteert. BelgiŽ behoort bij de internationale koplopers inzake het aantal zelfmoorden.

Hierover de volgende vragen.

1. Hoeveel zelfmoorden bij personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) stelde men jaarlijks vast in de periode 2006-2010?

2. Hoe evolueerde dit aantal en welke conclusies, duidingen of hypotheses kan men bij deze ontwikkelingen plaatsen?

3. Wijkt het fenomeen zelfmoord bij de NMBS af van wat men maatschappelijk gemiddeld vaststelt? Zo ja, welke afwijkingen en met welke oorzaken?

4. Bestaan er bijzondere maatregelen om zelfmoorden bij de NMBS te voorkomen?

5. Bestaan er bijzondere maatregelen om collegae in deze tragische gevallen bij te staan en te begeleiden?