Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4734

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Federale overheidsbedrijven - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen

overheidsbedrijf
pendel
vergoedingen en onkosten
tweewielig voertuig
ambtenaar

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2220

Vraag nr. 5-4734 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via het toekennen van een fietsvergoeding voor het gebruik van de fiets om van / naar het werk te komen, slaat men verschillende vliegen in één klap: men stimuleert gezonde beweging, men vergoedt gedeeltelijk de kosten verbonden aan fiets en fietsen, men ontlast zowel het openbaar vervoer en de autoverkeer op spitsuren, …, maar vooral het leefmilieu vaart er wel bij. Kortom, met een relatief beperkte uitgave kan men heel wat relevante doelstellingen realiseren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke regeling rond fietsvergoeding bestaat er voor werknemers van de verschillende federale overheidsbedrijven? Hoe wordt deze regeling toegepast, welke van deze bedrijven werkt er met welke formule, wie kan ervan genieten, hoeveel bedraagt ze, enz.?

2) Hoeveel middelen werden jaarlijks - in de periode 2006-2010 - toegekend, aan hoeveel ambtenaren en voor welke federale overheidsbedrijven? Hoe duidt en interpreteert de geachte minister deze evolutie en de verschillen tussen de verschillende overheidsbedrijven?

3) Hoe worden deze cijfers kwalitatief geïnterpreteerd, dit bedrijf per bedrijf en algemeen? Zijn er correlaties met geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats, niveau van tewerkstelling, aard van dienst, enz.? Tot welke conclusies komt deze kwalitatieve verwerking?

4) Koestert zij nog bijzondere plannen met betrekking tot de fietsvergoeding bij de federale overheidsbedrijven?