Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-594

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Beleidscellen - Samenstelling - Verloop

ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Chronologie

16/12/2010Verzending vraag
1/2/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605

Vraag nr. 5-594 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat…) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 1 februari 2011 :

1.

Wij hebben recht op een totaal, voor de verschillende cellen, van 45 voltijdse equivalenten (15 basismedewerkers en 30 uitvoerende medewerkers).


Coll. de fond / Basis-medewerkers


Coll. Exécutants / uitvoerende medewerkers


Experts / deskundigen


Total

Totaal

1er janvier 2010

1 januari 2010

14

27½

8

49½

15 décembre 2010

15 december 2010

15

24

8

47

2.

In 2010, hebben vijf personen het Kabinet verlaten en werden er twee aangeworven in februari.

3.1er janvier 2010

1 januari 2010

15 décembre 2010

15 december 2010

F/V

M/M

F/V

M/M

Collaborateurs de fond /

Basismedewerkers


6

8

7

8

Collaborateurs exécutants /

Uitvoerende medewerkers


16

11½

14

10

4.1er janvier 2010

1 januari 2010

15 décembre 2010

15 december 2010

Détachés contract./ contractuele gedetacheerden


Détachés statutaires/ Statutaire gedetacheerden


Détachés contract./ contractuele gedetacheerden


Détachés statutaires/ Statutaire gedetacheerden


Collaborateurs de fond/ Basismedewerkers


2

5

3

5

Coll. Exécutants /

Uitvoerende medewerkers


5

12

6

9

5.

Per 1 januari 2010 : ½ uitvoerende medewerker en drie deskundigen, allen gemeenteraadsleden.

Per 15 december 2010 : twee deskundigen, gemeenteraadsleden.

6.

Drie schoonmaaksters.

7.

Bij het begin van de legislatuur, dit betekent december 2007, heeft de Ministerraad het aantal leden per beleidscel bepaald en de verschillende enveloppes gedefinieerd.

De enveloppes zijn opgebruikt ten belope van 88%.