S. 5-1016 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie betreffende de afgiftetarieven van mobiele telefonie
Ludo Sannen    Bert Anciaux   

prijsregeling
regularisatie van de markt
mobiele telefoon
communicatietarief
concurrentiebeperking
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1016/1 5-1016/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2011   Indiening
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/5/2011   Verzending naar commissie
6/7/2011   Inschrijving op agenda
6/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, FranÁois Bellot
6/7/2011   Gedachtewisseling
met de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, over de omzetting van de Telecomrichtlijn
6/7/2011   Bespreking
7/3/2012   Inschrijving op agenda
7/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Peter Van Rompuy
7/3/2012   Commissie wenst extern advies: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Bespreking
van het advies van het BIPT
5/6/2012   Interne adviesaanvraag
de commissie wenst dat het advies van de Juridische Dienst van de Senaat wordt ingewonnen
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/7/2011, 7/3/2012, 5/6/2012

Kruispuntbank van de wetgeving