Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6902

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 augustus 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Collectie moderne kunst - Bestemming

museum
schone kunsten

Chronologie

24/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6902 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een bericht in de krant De Morgen zou de collectie moderne kunst van de KMSKB op korte termijn een onderkomen vinden in het Dexia Art Centrum. Op lange termijn komt er een nieuw gebouw. De krant haalt deze informatie bij bronnen die van nabij met het dossier te maken hebben.

Dit nieuws komt als een verrassing voor mij. In een vorig antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 5-5696) stelde men dat de collectie moderne kunst zal worden ondergebracht in een grotere vleugel (die bekend staat onder de naam "uitbreiding") van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSKB) van zodra de Regie der Gebouwen haar werkzaamheden heeft beŽindigd. Dat gaf me de indruk dat deze werken al volop bezig waren. Bovendien bleek uit een studie van de KMSKB dat het Dexia Art Center niet voldoet aan de eisen voor een museum voor moderne kunst.

1. Kan de minister de berichtgeving bevestigen dat men de collectie moderne kunst (tijdelijk) zal onderbrengen in het Dexia Art Center? Wie heeft dit beslist? Op welke wijze en op basis van welke argumenten kwam deze beslissing tot stand? Wanneer denkt men te kunnen overgaan tot een verhuis en een opening?

2. Hoe strookt deze beslissing met het eerdere antwoord dat men de collectie zou onderbrengen in een gerenoveerde vleugel van de KMSKB? Waarom is men van deze plannen afgestapt?

3. Hoe strookt deze beslissing met de studie van de KMSKB die stelt dat het Dexia Art Center niet voldoet aan de eisen voor een museum voor moderne kunst? Welke redenen werden er aangehaald in deze studie en op welke wijze denkt men dit te kunnen rechtzetten?

4. Het artikel stelt dat er op termijn een nieuw gebouw zal worden opgetrokken. Welke mogelijkheden en ideeŽn liggen hier op de tafel?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op zijn vraag.

Ik heb mijn ministeriële verantwoordelijkheden opgenomen en ik heb mij zelf bij het dossier betrokken. Ik besliste om aan de hedendaagse en de moderne kunst een tentoonstellingsruimte te geven die groot genoeg was opdat het publiek opnieuw zou kunnen genieten van een groot deel van deze werken, zonder eerst tien of vijftien jaar te moeten wachten op een nieuw museum.

Gelijklopend met de adviezen die worden ingewonnen e bij de bij de spelers van de kunstwereld, wordt een studie verricht naar de gevolgen, vooral op financieel vlak, van de mogelijke keuzes. Het is gebleken dat 5 tot 7 miljoen euro zou nodig zijn voor de tijdelijke ontplooiing van het Museum van Hedendaagse Kunst in de “Extensies”. Dat zou een verlieslatende financiering zijn, omdat in deze zalen achteraf grote renovatiewerken moeten uitgevoerd worden.

In onderling akkoord met de Regie der Gebouwen, heb ik mij gewend tot het Dexia Art Center, het voormalige Etablissement Vanderborght, dicht bij de Grote Markt. Indien deze ruimte uiteindelijk wordt uitgekozen om er het ModernLab in onder te brengen, als voorloper van het toekomstig Museum voor hedendaagse en moderne kunst, dan zal een partnerschapsovereenkomst moeten afgesloten worden met de Stad Brussel, de eigenares van het gebouw, om de nodige minimum investeringen mogelijk te maken (veiligheid, elektriciteit, enz.) waaraan een modern kunstmuseum moet beantwoorden.

Zulke operatie strookt met de projecten over de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen opnieuw ontplooien, zoals dat wordt voorzien in de nieuwe Bestuursovereenkomst 2012-2015 van het Federaal Wetenschapsbeleid.