Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1873

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 maart 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijden op de treinen - Aantal betrapte personen - Beleidsmaatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
lichamelijk geweld
plaatsbewijs
officiŽle statistiek

Chronologie

29/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4727

Vraag nr. 5-1873 d.d. 29 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De agressie tegen spoorwegpersoneel neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit de cijfers van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), die de cijfers van een vakbond kon inkijken. Het geweld op de trein wordt ingedeeld in vier categorieŽn:

(1) slagen en verwondingen;

(2) lichte geweldplegingen;

(3) bedreigingen;

(4) beledigingen.

Vooral de categorie " slagen en verwondingen " kent een opmerkelijk stijging, van 102 meldingen in 2008 tot 143 in 2009 en 177 in 2010. Ook het aantal beledigingen neemt opmerkelijk toe, van 157 meldingen in 2008 tot 183 in 2009 en 231 in 2010. De lichte geweldplegingen stegen van 175 in 2008 tot 239 in 2010, de bedreigingen van 346 tot 438.

Het betrappen van reizigers zonder vervoersbewijs geeft de voornaamste aanleiding voor geweldplegingen op de trein.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personen betrapte men jaarlijks op zwart rijden gedurende de periode van 2006 tot 2010? Hoe duidt de geachte minister deze cijfers en ontwikkelingen? Welke conclusies kan men hieruit trekken en gaven deze aanleiding tot een aanpassing van het beleid ter zake? Beschikt zij over een actieplan om dit fenomeen aan te pakken? Met welke recente en concrete maatregelen kan zij illustreren dat hieromtrent daadkrachtig wordt opgetreden?

2) Stelde men een causaal verband vast tussen de toegenomen agressie en een toename van het aantal zwartrijders? Kan zij haar antwoord motiveren?

3) Wat is de inninggraad van de uitgeschreven boetes per jaar gedurende de periode van 2006 tot 2010? Hoeveel boetes werden er gedurende deze periode zonder gevolg geklasseerd (in absolute en relatieve waarden)?

4) Bestaan er (opmerkelijke) verschillen tussen de treinlijnen voor wat betreft zwartrijden? Welke lijnen springen daarbij het meest in het oog? Hoe duidt en verklaart zij deze verschillen?

5) In hoeveel gevallen (jaarlijks en voor de periode van 2006 tot 2010) maakte de NMBS dossiers van zwartrijders over aan het parket? In hoeveel gevallen leidde dit tot veroordelingen? In hoeveel gevallen leidde dit tot schadevergoedingen aan de NMBS?