S. 5-721 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali
Marie Arena    Hassan Bousetta    Caroline Dťsir   

democratisering
TunesiŽ
motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens
politieke situatie
voorwaarde van hulpverlening
politieke rechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-721/1 5-721/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/1/2011
5-721/2 5-721/2 (PDF) Amendementen 22/2/2011
5-721/3 5-721/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2011
5-721/4 5-721/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2011   Indiening Doc. 5-721/1 5-721/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2011   Inschrijving op agenda
3/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-15 Hand. 5-15 (PDF)
3/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-15 Hand. 5-15 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2011   Verzending naar commissie
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Patrick De Groote
22/2/2011   Bespreking
22/2/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
22/2/2011   Aanneming na amendering
22/2/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-721/3 5-721/3 (PDF)
22/2/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-721/4 5-721/4 (PDF)
3/3/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/3/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/2/2011