Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1992

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2011

aan de minister van Justitie

Bedienaars van de erediensten - Aantallen - Vergoedingen

geestelijkheid
godsdienst
loonkosten

Chronologie

6/4/2011 Verzending vraag
29/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1992 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik een antwoord verkregen op volgende vragen:

Hoeveel bedienaars van erkende erediensten werden vergoed in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

Graag kreeg ik een overzicht van de globale vergoedingen per jaar en per eredienst.

Antwoord ontvangen op 29 juni 2011 :

  1. Zie bijlage 1. De tabel bevat het aantal bedienaren/consulenten per levensbeschouwing.

  2. Zie bijlage 2. Op basis van de toegestane kredieten in februari 2011 kan de verdeling tussen de confessionele levensbeschouwingen als volgt worden vastgesteld:

ambtenaren

Katholiek

Protestants

Anglicaans


2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100%

1 565

1 498

1 398

1 348

1 304

1 178

108

110

114

117

121

116

11

10

14

12

11

11

50%

204

203

184

190

204

195

1

1

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

150%

1 290

1 299

1 302

1 297

1 292

1 336

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

Totaal

3 059

3 000

2 884

2 835

2 800

2 709

109

111

116

119

123

117

12

11

15

13

13

13

ambtenaren

Israelitisch

Orthodox

Moslims


2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100%

26

27

27

27

28

28

43

47

45

44

45

47

-

-

2

2

4

19

50%

10

8

9

7

7

6

1

1

2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

150%

-

-

-

-

-

-

2

1

4

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Totaal

36

35

36

34

35

34

46

49

51

47

47

49

-

-

2

2

4

19

ambtenaren

Vrijzinnigheid


2005

2006

2007

2008

2009

2010

100%

219

243

261

266

273

288

80%

1

1

3

1

2

2

75%

-

-

3

6

4

3

50%

2

3

3

1

5

7

Totaal

222

247

270

274

284

300

Bijlage 2

Maandelijkse evolutie van de personeelsuitgaven DO 59 – jaar 2011


december

januari

februari

maart

april

jaar 2011

katholiek


5 929 127,79 €

5 928 934,05 €

5 917 554,40 €

5 892 408,47 €

23 668 024,71 €

protestants


304 763,59 €

306 165,98 €

304 156,68 €

300 964,85 €

1 216 051,10 €

anglicaans


33 594,00 €

33 608,82 €

34 486,17 €

33 930,55 €

135 619,54 €

orthodox


100 488,29 €

111 702,79 €

101 847,15 €

101 435,57 €

415 473,80 €

israelitisch


76 273,57 €

88 483,42 €

83 948,86 €

84 562,47 €

333 268,32 €

Totaal programma 01

6 400 219,73 €

6 444 247,24 €

6 468 895,06 €

6 441 993,26 €

6 413 301,91 €

32 168 657,20 €

Vrijzinnigheid

938 392,75 €

962 615,01 €

1 002 762,88 €

1 044 599,66 €

967 727,49 €

4 916 097,79 €

Totaal programma 10

938 392,75 €

962 615,01 €

1 002 762,88 €

1 044 599,66 €

967 727,49 €

4 916 097,79 €

islamitisch

73 750,52 €

81 536,08 €

86 025,62 €

98 798,28 €

93 110,30 €

433 220,80 €

Totaal programma 20

73 750,52 €

81 536,08 €

86 025,62 €

98 798,28 €

93 110,30 €

433 220,80 €

Totaal

7 412 363,00 €

7 488 398,33 €

7 557 683,56 €

7 585 391,20 €

7 474 139,70 €

37 517 975,79 €


Januari-februari

Februari-maart

Maart- april
katholiek

0,00%

-0,19%

-0,43%
protestants

0,46%

-0,66%

-1,05%
anglicaans

0,04%

2,61%

-1,61%
orthodox

11,16%

-8,82%

-0,40%
israelitisch

16,01%

-5,13%

0,73%
Totaal programma 01

0,38%

-0,42%

-0,45%
vrijzinnigheid

4,17%

4,17%

-7,36%
islamitisch

5,51%

14,85%

-5,76%