Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3392

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Veiligheid - Waarschuwingstoestel voor aankomende TGV's

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
veiligheid van het vervoer
voertuigverlichting
snelvervoer

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4749

Vraag nr. 5-3392 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije periode betekende voor de NMBS niet meteen een tijd van voorspoed en grote trots. Zowat op alle fronten en in alle dimensies van de werking trad een rist van euvel op. Daarbij viel ook een belangrijk probleem met de veiligheid op.

De laatste week van september 2011, naar aanleiding van dertig jaar TGV, nodigde Infrabel een aantal journalisten uit om hen te illustreren hoe prioritair het veiligheidsbeleid wordt aangepakt. Zo kregen deze journalisten een demonstratie van een "revolutionair" toestel dat spoorwegarbeiders, onder andere betrokken bij controle en onderhoud van de TGV-lijnen, waarschuwt voor een aankomende TGV. Spijtig genoeg weigerde het toestel elke dienst en werd de triomfantelijke demonstratie eerder een zielige en ontluisterende vertoning. Tegelijkertijd werd de relevantie van dit "revolutionaire" toestel grondig betwijfeld door één van de Infrabelvertegenwoordigers.

Hierover de volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de eerder potsierlijke demonstratie van Infrabel, waarbij een hoog opgehemeld toestel dat spoorwegarbeiders waarschuwt voor een aankomende TGV, elke dienst weigerde? Hoe verklaart zij deze demonstratie die de journalisten niet echt van een performante veiligheidspolitiek bij Infrabel overtuigde?

2) Naar aanleiding van deze vertoning, verklaarde een Infrabelvertegenwoordiger dat dit toestel in feite overbodig is en dus irrelevant zou zijn. Beaamt zij deze analyse en zo ja, waarom beschikt Infrabel dan toch over dit toestel (dat trouwens dienst weigerde)? Hoeveel kostte dit toestel, hoeveel ervan zijn er door Infrabel aangekocht?