Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-920

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs

ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
6/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925

Vraag nr. 5-920 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

Vanaf 2008 tot op heden heeft het staatssecretariaat voor de Coördinatie van de fraudebestrijding twee wagens in gebruik. Het betreft een BMW 525 diesel en een Audi A6 diesel.

De wagen van het merk BMW verbruikt gemiddeld 8 liter per 100 km. De uitstoot bedraagt 165g CO2 per km.

De wagen van het merk Audi verbruikt 7,5 liter per 100 km. De uitstoot bedraagt 152 g CO2 per km.

Aangezien er geen Federale Overheidsdienst (FOD)’s of Programmatorische Overheidsdienst (POD’s) onder mijn bevoegdheid vallen, kon ik of mijn beleidscel ook niet beschikken over wagens van een FOD of een POD.

De beide wagens zijn geleased. De wagen van het merk BMW bij Alphabet Belgium voor de prijs van 940,92 euro per maand, verzekering, onderhoud en herstellingen en BTW inbegrepen. De wagen van het merk Audi bij D’Ieteren lease voor een bedrag van 866,92 euro per maand, verzekering, onderhoud en herstellingen en BTW inbegrepen.

Deze wagens worden niet gebruikt voor privé doeleinden.

Beide wagens zijn één keer gelijktijdig ingezet voor een verplaatsing in het buitenland : het ging om een werkbezoek bij mijn Nederlandse collega in Den Haag in 2009.