S. 5-1492 Dossierfiche                  

Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ
Jacky Morael    Freya Piryns    Richard Miller    Bert Anciaux    Karl Vanlouwe   

toetredingscriteria
Montenegro
ServiŽ
toetreding tot de Europese Unie
BosniŽ-Herzegovina
motie van het Parlement
Noord-MacedoniŽ
persvrijheid
Turkije

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1492/1 5-1492/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/2/2012
5-1492/2 5-1492/2 (PDF) Amendementen 15/1/2013
5-1492/4 5-1492/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2013
5-1492/3 5-1492/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/1/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2012   Indiening Doc. 5-1492/1 5-1492/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o8) Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/3/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Niet behandeld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
8/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Jacky Morael
8/1/2013   Bespreking
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Bespreking
15/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
15/1/2013   Aanneming na amendering
22/1/2013   Inschrijving op agenda
22/1/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
24/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 8/1/2013, 15/1/2013, 22/1/2013