S. 5-665 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad
Sabine de Bethune    Nele Lijnen    Piet De Bruyn    Olga Zrihen    Dominique Tilmans    Cindy Franssen    Marleen Temmerman    Zakia Khattabi    Vanessa Matz   

participatie van vrouwen
motie van het Parlement
Veiligheidsraad VN
VN-resolutie
positie van de vrouw
vrede
burgeroorlog
actieprogramma
oorlog
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-665/1 5-665/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/1/2011
5-665/2 5-665/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/6/2011
5-665/3 5-665/3 (PDF) Amendementen 22/11/2011
5-665/4 5-665/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2011
5-665/5 5-665/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2011   Indiening Doc. 5-665/1 5-665/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2011   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o4) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2011   Verzending naar commissie
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Rik Daems
22/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
23/11/2011   Aanneming na amendering
23/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-665/4 5-665/4 (PDF)
23/11/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-665/5 5-665/5 (PDF)
1/2/2011   Verzending naar commissie
1/2/2011   Inschrijving op agenda
1/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, André du Bus de Warnaffe
1/2/2011   Inleidende uiteenzetting
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Katelijn De Nijs, Departement Mensenrechten, FOD Buitenlandse Zaken
22/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Sylvie Kormoss, Internationale cel, FOD Binnenlandse Zaken
22/2/2011   Hoorzitting met de heer Gérard Dive, hoofd van de dienst Internationaal Humanitair Recht, FOD Justitie
22/2/2011   Gedachtewisseling
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Bespreking
14/6/2011   Aanneming van het voorstel van advies
het voorstel van advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
14/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-665/2 5-665/2 (PDF)
1/12/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, minister van Landsverdediging en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/11/2011, 23/11/2011
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 1/2/2011, 22/2/2011, 10/5/2011, 14/6/2011