Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6595

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinstations - Openbare toiletten - Sluitingsuur - Richtlijnen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbare gezondheidszorg
spoorwegstation

Chronologie

29/6/2012Verzending vraag
24/7/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-6595 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt sluiten de openbare toiletten in het stationsgebouw van Leuven om 18.30 uur. Vele reizigers, en ik deel hun mening, vinden dit onaanvaardbaar. Het voorzien van openbare toiletten in de stations (zeker zolang er treinen rijden) hoort mijn inziens tot de fundamentele dienstverlening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Daarmee biedt men een vanzelfsprekend comfort, voorkomt men dat mensen op minder gepaste plaatsen hun behoefte doen en vermijdt men de geuroverlast en andere problemen die zich vaak in en rond stations manifesteren.

Hierover de volgende vragen:

1) Is het correct dat de toiletten in het stationsgebouw van Leuven om 18.30 uur sluiten? Kan de minister dit verklaren? Gaat hij akkoord dat het aanbieden van openbare toiletten in stationsgebouwen absoluut tot het basis takenpakket en de dienstverlening van de NMBS behoort?

2) Bestaan er richtlijnen over sluitingsuren van de toiletten in de stations? Bestaan er algemene richtlijnen (hygiŽne, openingsuren, aantal,Ö) over de toiletten in de stationsgebouwen of wordt dit overgelaten aan de plaatselijke beheerder van het station? Bestaat er een (centrale) kwaliteitscontrole vanuit de NMBS?

3) Bestaan er operationele stationsgebouwen die niet over toiletten beschikken en over welke gaat het hier? Bestaan er plannen om in deze stations alsnog toiletten te voorzien?

4) De vorige minister stelde meer te willen investeren in toiletten die enkel toegankelijk zijn na betaling via een muntslot. Hoeveel stations zijn er reeds met zo een slot uitgerust ? Vindt de minister dit een goed idee? Gaat hij akkoord dat dit ten koste kan gaan van de toegankelijkheid (wie heeft er trouwens altijd muntstukken op zak) en zal dit niet tot het perverse effect leiden van geuroverlast in en rond de stations?