Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2280

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 mei 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Smokkelwaar - Omvang van het probleem - Regelgeving - Bestrijding

strafgevangenis
zwarte handel
officiële statistiek

Chronologie

6/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4657

Vraag nr. 5-2280 d.d. 6 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is algemeen geweten dat er binnen de muren van alle gevangenissen een uitgebreide zwarte markt bestaat. Een overheidsrapport uit 2009 stelt nogmaals dat binnen de gevangenismuren allerlei drugs overvloedig circuleren. Uit de enquête blijkt dat 36,1 % van de gevangenen drugs gebruikt. Een minimale inschatting, want dit percentage gaat over de gevangenen die dat zelf verklaren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minster mij een actueel en cijfermatig overzicht geven over de omvang van de problematiek aangaande smokkelarij in de gevangenis? Hoeveel gevallen van smokkelarij worden er jaarlijks vastgesteld, dit voor de periode 2006-2010? Welke eigenschappen vertonen deze vaststellingen, onder andere met betrekking tot:

a) het voorwerp of goed;

b) de hoedanigheid van de dader (bezoeker, cipier, personeel, leverancier, …);

c) de gevangenis waar de smokkelpraktijk plaats vindt?

2) Hoe duidt hij deze cijfers en ontwikkelingen? Welke conclusies kan men hieruit trekken en gaven deze aanleiding tot een aanpassing van het beleid ter zake?

3) Welk beleid en regelgevend kader bestaan er rond smokkelarij in de gevangenissen? Hoe wordt dit fenomeen aangepakt? Wat ondernam hij de laatste jaren om deze cijfers te verminderen?

4) Welke zijn de belangrijkste hinderpalen om smokkelpraktijken succesvol te bestrijden?