S. 5-955 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed
Patrick De Groote    Karl Vanlouwe    Armand De Decker    Sabine de Bethune    Bert Anciaux    Rik Daems    Jacky Morael    Freya Piryns   

VN
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst
Unesco
internationaal strafrecht
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-955/1 5-955/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/4/2011
5-955/2 5-955/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/4/2011   Indiening Doc. 5-955/1 5-955/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2011   Inschrijving op agenda
16/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-26 Hand. 5-26 (PDF)
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-26 Hand. 5-26 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2011   Verzending naar commissie
25/5/2011   Inschrijving op agenda
25/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn
25/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
31/5/2011   Aanneming zonder amendering
31/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-955/2 5-955/2 (PDF)
16/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/5/2011, 31/5/2011