Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2982

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 augustus 2011

aan de minister van Justitie

Stroperij - Aangiftes - Evolutie - Strafrechterlijke vervolging

jacht
jachtvoorschriften
officiŽle statistiek
overtreding

Chronologie

24/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4684

Vraag nr. 5-2982 d.d. 24 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Stropers en stropersbendes kunnen het beheer van natuur- en jachtgebieden grondig verstoren.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van stroperij werden er jaarlijks in de periode 2001-2010 aangegeven door de bijzondere veldwachters en de federale politie aan de gerechtelijke diensten? Kan de geachte minister de exacte cijfers per jaar geven? Kan de minister dit ook opsplitsen per gerechtelijk arrondissement?

2) In hoeveel van deze gevallen is men gedurende deze periode overgegaan tot vervolging gedurende de laatste vijf jaar?

3) In hoeveel van de gevallen is gedurende deze periode de zaak geseponeerd geweest? Kan uit de gegevens worden afgeleid dat in bepaalde gerechtelijke arrondissementen consequent wordt overgegaan tot seponeren van dergelijke misdrijven?