Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5300

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 17 januari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collecties moderne en hedendaagse kunst - Tentoonstelling - Plannen

museum
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
schone kunsten

Chronologie

17/1/2012Verzending vraag
30/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5300 d.d. 17 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke eerste woensdag van de maand komen kunstminnende en vreedzame actievoerders samen in de patio van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Met bewonderenswaardige koppigheid en hardnekkige toewijding protesteren ze tegen de sluiting van de Afdeling Moderne Kunst. Deze afdeling werd in februari 2011 (tijdelijk) gesloten omwille van renovatiewerken en om plaats te maken voor de het Fin de Siècle Museum. Een jaar later bestaat er nog steeds grote onduidelijkheid over wat er met de kunstwerken van de twintigste en eenentwintigste eeuw zal gebeuren. De sectie Moderne Kunst van de KMSKB is eigenlijk herleid tot een collectie zonder tentoonstellingsplatform, dus ook zonder publiek. Spijtig genoeg.

Hierover de volgende vragen:

1) Welke plannen bestaan er op korte termijn voor de federale collecties moderne en hedendaagse kunst?

2) Kan de geachte minister mij verzekeren dat deze collecties volledig te bezichtigen zullen zijn in 2012, ongeacht de toekomstige opties?

3) Welke plannen bestaan er op middellange termijn voor deze collecties?

Antwoord ontvangen op 30 mei 2012 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op zijn vragen.

1. Inderdaad is de huidige situatie niet toereikend en niet voldoende beantwoordt aan de verwachtingen van het publiek.

De sluiting van het Museum voor Moderne Kunst betekent echter niet de volledige verdwijning van de kunst van de XXe eeuw, omdat de kunstwerken ondertussen zijn overgeplaatst naar de beide verdiepingen van de Patio, in de buurt van het Forum, het hart van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB). Om het publiek deze collecties niet te ontzeggen, organiseren de KMSKB presentaties onder de naam ‘De keuze van de conservatoren’ die werken uit moderne en hedendaagse kunstcollecties voorstellen in de vorm van thematische rotaties. Momenteel is de ‘De keuze van de conservatoren’ gewijd aan de relatie, bepalend in België, tussen het schrijven en schilderen. Bovendien blijven de KMSKB het publiek hedendaagse symbolische kunstenaars presenteren, zoals het geval is met de tentoonstelling die gewijd is aan Jeff Geys.

2 en 3. Contacten worden gelegd tussen mijn Kabinet en dat van de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, om een ​​oplossing te vinden om de Moderne Kunstcollecties op korte termijn te huisvesten, tot de oprichting van een nieuw museum voor moderne en hedendaagse Kunst.

120 Belgische actoren uit Kunstmiddens zullen hun visie geven op wat een museum voor moderne en hedendaagse Kunst moet zijn. Bovendien loopt er een onderzoek bij een onderzoeksbureau in opdracht van de KMSKB. Ten slotte zal ik twee rondetafelgesprekken samenroepen, een rond het concept van het museum en de andere rond zijn locatie. Ik zet dus mijn prospectiewerk verder om, samen met alle betrokken actoren, te beslissen welke ruimte er zich het best toe zou lenen om de collecties moderne en hedendaagse Kunst onder te brengen.