S. 5-699 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Dominique Tilmans   

participatie van vrouwen
motie van het Parlement
VN-resolutie
conflictpreventie
handhaving van de vrede
internationaal geschil

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-699/1 5-699/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/1/2011
5-699/2 5-699/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/6/2011
5-699/3 5-699/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2011   Indiening Doc. 5-699/1 5-699/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2011   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2011   Verzending naar commissie
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Rik Daems
22/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 5-665
23/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-699/3 5-699/3 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
1/2/2011   Verzending naar commissie
1/2/2011   Inschrijving op agenda
1/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, André du Bus de Warnaffe
1/2/2011   Inleidende uiteenzetting
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Katelijn De Nijs, Departement Mensenrechten, FOD Buitenlandse Zaken
22/2/2011   Hoorzitting mevrouw Sylvie Kormoss, Internationale cel, FOD Binnenlandse Zaken
22/2/2011   Hoorzitting met de heer Gérard Dive, hoofd van de dienst Internationaal Humanitair Recht, FOD Justitie
22/2/2011   Gedachtewisseling
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Bespreking
14/6/2011   Aanneming van het voorstel van advies
het voorstel van advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
14/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-699/2 5-699/2 (PDF)
1/12/2011   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 1/12/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Vervallen 22/11/2011, 23/11/2011
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 1/2/2011, 22/2/2011, 10/5/2011, 14/6/2011