Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2290

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 mei 2011

aan de minister van Justitie

Hulpverleners - Seksueel misbruik - Strafrechtelijke en burgerrechterlijke procedures - Aantallen

verplegend personeel
kinderoppas
seksueel misdrijf
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
pedofilie

Chronologie

6/5/2011 Verzending vraag
18/10/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2290 d.d. 6 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vele internationale onderzoeken naar de kwaliteit en de problemen bij de hulpverlening en zorgverstrekking, berichten steeds opnieuw over seksueel misbruik door hulpverleners in de gezondheidssector. Onlangs misbruikte een verpleger in het ziekenhuis Berlin-Buch drie jongetjes op de afdeling intensieve zorgen, terwijl ze onder narcose waren. Ook in kinderkribbes, opvoedingsinstellingen, Ö, leveren verhalen van dergelijke ongeoorloofde praktijken.

Daders van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag, bekleden vaak een machtspositie in de verhouding tot hun slachtoffers. Het gaat meestal over de vader, voogd, leraar, huisvriend, verenigingsverantwoordelijke of pastoraal werker. Ook hulpverleners werken vanuit een grote machtspositie. Een typische zorgomgeving, met inherent veel intimiteit, biedt uitzonderlijk veel kansen voor misbruik. Het kan dus niet anders dat er ook in deze sectoren spijtig genoeg vormen van machtsmisbruik voorkomen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij informeren over het aantal strafrechtelijke en burgerrechterlijke procedures betreffende deze specifieke problematiek in de periode van 2006 tot 2010? In hoeveel van deze gevallen bevond de patiŽnt zich daarbij onder narcose? Weet hij tot welk resultaat deze klachten leidden? Hoe duidt en evalueert hij deze ontwikkelingen?

2) Hoeveel strafrechtelijke onderzoeken en processen zijn er in mei 2011 lopend tegen hulpverleners met betrekking tot seksueel misbruik van patiŽnten of zorgbehoevenden?

3) Zijn er beroepscategorieŽn waar deze misbruiken zich relatief vaker voordoen? Kan hij dit duiden aan de hand van cijfers?

4) Zijn er bepaalde types van zorgverstrekking (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, jeugdinstellingen, kinderkribbes, Ö) waar deze misbruiken zich relatief vaker voordoen? Kan hij dit duiden aan de hand van cijfers?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2011 :

De problematiek van het seksueel misbruik in machtsrelaties heeft het voorbije jaar het voorwerp uitgemaakt van werkzaamheden binnen de bijzondere Kamercommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk. Het eindrapport van deze Kamercommissie werd op 31 maart 2011 neergelegd en maakt voorwerp uit van verder parlementair debat. In titel II van het eindrapport wordt een overzicht gegeven van cijfermateriaal in verband met het voorkomen en de gevolgen van seksueel misbruik, waarbij de focus op misbruik binnen gezagsrelaties ligt.