Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2506

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten

mensenhandel
openbaar ministerie

Chronologie

9/6/2011 Verzending vraag
26/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2505

Vraag nr. 5-2506 d.d. 9 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het regelmatig organiseren van perscontacten over de onderzoeken en veroordelingen inzake mensenhandel. Deze opdracht werd toevertrouwd aan het College van procureurs-generaal.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe en wanneer organiseerde het College van procureurs-generaal perscontacten over de onderzoeken en veroordelingen inzake mensenhandel sinds de goedkeuring van dit actieplan in 2008?

2) Hoe worden deze perscontacten geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog perscontacten hieromtrent gepland?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2011 :

 1. De procureur-generaal te Luik die belast is met de aangelegenheid van mensenhandel en mensensmokkel, en de coördinator van het expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel hebben onder auspiciën van het College van procureurs-generaal een eerste perscontact georganiseerd op 16 oktober 2009.

  Met het oog op de coherentie van de verschillende ter zake georganiseerde acties werd dit evenement georganiseerd tijdens de Anti-Trafficking Day.

  De verschillende actoren (politie, opvangcentrum, magistraat,...) hebben een symbooldossier, in casu een beslissing van het hof van beroep te Luik, voorgesteld. Zij hebben hun respectieve optreden in het kader van dit dossier uiteengezet.

  Het perscommuniqué werd ook aangevuld met een toelichting over het verschijnsel "mensenhandel en mensensmokkel" en met enkele statistieken.

  Het dossier werd integraal voorgesteld, dus vanaf de eerste verklaringen van het slachtoffer tot de definitieve veroordeling van de beklaagden.

  De persconferentie legde de nadruk op de multidisciplinaire aanpak van dossiers inzake mensenhandel, evenals op de goede samenwerking tussen de verschillende actoren.

 2. Het perscommuniqué werd bezorgd aan de verschillende media van het land (geschreven en audiovisuele pers).

  De preventieve en pedagogische doelstellingen werden ruim gehaald.

 3. De organisatie van een tweede perscontact wordt onderzocht en zou opnieuw kunnen worden opgezet in het verlengde van de Anti-Trafficking Day 2011, te weten op 18 oktober 2011.

  Bij deze gelegenheid worden de nieuwe circulaire mensenhandel en de bijlagen erbij voorgesteld.