S. 5-1532 Dossierfiche K. 53-2064

Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet
Thierry Giet   Raf Terwingen   Daniel Bacquelaine   Karin Temmerman   Olivier Deleuze   Stefaan Van Hecke   Patrick Dewael   Catherine Fonck  

gezinsuitkering
provincie Vlaams-Brabant
Europese verkiezing
herziening van de grondwet
verhouding land-regio
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
regionale verkiezingen
hervorming van het kiesstelsel
administratief toezicht
ontbinding van het Parlement
bevoegdheid van het Parlement
gewesten en gemeenschappen van België
tweekamerstelsel
institutionele bevoegdheid
taalgebruik
regionaal parlement
zittingsduur
gewestvorming
kiesrecht
belasting van natuurlijke personen
provincie Waals-Brabant
Eerste Kamer
landelijke verkiezing
administratieve rechtspraak
provincie
rechterlijk bevel
institutionele hervorming
Rekenhof (België)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2064/1 Herziening van de grondwet 15/2/2012
K. 53-2064/2 Amendementen 5/3/2012
K. 53-2064/3 Verslag namens de commissie 9/3/2012
K. 53-2064/4 Tekst verbeterd door de commissie 9/3/2012
K. 53-2064/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2012
5-1532/1 5-1532/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/3/2012
5-1532/2 5-1532/2 (PDF) Amendementen 20/3/2012
5-1532/3 5-1532/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2012
5-1532/4 5-1532/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/3/2012
5-1532/5 5-1532/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2064/1
9/3/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2064/3
12/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Institutionele Aangelegenheden
15/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 2-39 + p. 41-44
15/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-39/o0)
Integraal verslag nr. 76, p. 45
Doc. K. 53-2064/5
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/3/2012   Inschrijving op agenda
12/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
12/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Servais Verherstraeten,
staatssecretaris voor Staatshervorming
12/3/2012   Bespreking
12/3/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2012   Overzending Doc. 5-1532/1 5-1532/1 (PDF)
16/3/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1532/4 5-1532/4 (PDF)
22/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-52 Hand. 5-52 (PDF)
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-14/o0) Hand. 5-52 Hand. 5-52 (PDF)
Doc. 5-1532/5 5-1532/5 (PDF)
16/3/2012   Verzending naar commissie
20/3/2012   Inschrijving op agenda
20/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
20/3/2012   Bespreking
20/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-4/o0)
20/3/2012   Aanneming zonder amendering
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 5-1532/3 5-1532/3 (PDF)
22/3/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
29/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2012   Bekendmaking (22095-22098)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/3/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/3/2012, 21/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2012 6/4/2012, blz 22095-22098