S. 5-917 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ
Olga Zrihen    Marie Arena    Philippe Mahoux   

ontwikkelingshulp
TunesiŽ
motie van het Parlement
vermindering van de schuld
politiek geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-917/1 5-917/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/3/2011
5-917/2 5-917/2 (PDF) Amendementen 19/7/2011
5-917/3 5-917/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2011
5-917/4 5-917/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/3/2011   Indiening Doc. 5-917/1 5-917/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Piet De Bruyn
12/7/2011   Bespreking
19/7/2011   Inschrijving op agenda
19/7/2011   Bespreking
19/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
19/7/2011   Aanneming na amendering
19/7/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-917/3 5-917/3 (PDF)
19/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-917/4 5-917/4 (PDF)
20/7/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/7/2011, 19/7/2011