Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9251

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 juni 2013

aan de minister van Justitie

Gevangenentransport - Federale politieagenten - Veiligheidskorps van Justitie - Bevoegdheid

overbrenging van gedetineerden
politie
gedetineerde

Chronologie

6/6/2013 Verzending vraag
17/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9250

Vraag nr. 5-9251 d.d. 6 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Federale politieagenten legden op 4 juni 2013 het werk neer, uit protest omdat ze het gevangenistransport moeten uitvoeren met een stokoude en ongekeurde celwagen. Naast het probleem van de abominabele toestand van deze celwagen, stelden de federale agenten dat het transport van gevangenen moet worden uitgevoerd door het veiligheidskorps van Justitie. Maar omdat dit korps in 2007 "even" met een personeelstekort worstelde, namen federale politieagenten deze taak over. In 2013 is dit nog altijd het geval.

Hierover volgende vragen.

1) Bevestigt de minister dat het transport van gevangenen tot het takenpakket van het veiligheidskorps van Justitie en niet tot de opdrachten van de federale politie behoort?

2) Zo ja, hoe verklaart zij dat federale politieagenten al jarenlang, onder andere in Turnhout, deze taken vervullen?

3) Worden deze gevangenentransporten ook elders in ons land door federale politieagenten uitgevoerd?

Antwoord ontvangen op 17 december 2013 :

  1. In toepassing van het art 23, paragraaf 4, alinea 2 van de wet op het politieambt is de bescherming van de transfer van gedetineerden tussen gevangenissen een verantwoordelijkheid van de Federale politie.

    De overbrenging en bewaking van de gevangenen tussen gevangenissen is een taak die eveneens wettelijk vastgelegd is voor de beambten van het Veiligheidskorps (wet van 23 februari 2003 art 3, 3e paragraaf) met het oog op het ontlasten van de politie van bepaalde taken die betrekking hebben op de overbrenging van gevangenen.

  2. Het Veiligheidskorps levert personeel aan de federale politie voor deze opdracht, de zogenaamde nationale transfers van gevangenis tot gevangenis. De bewaking tijdens deze transfers wordt bijna overal door het Veiligheidskorps verzekerd. De bescherming van deze transfers (de escortes) blijft wel een politiebevoegdheid.

    Enkel in Hoogstraten (vertrekzone van de route 3) wordt de bewaking nog volledig door de federale politie gedaan. Om de route 3 te bemannen doet de federale politie een beroep op het interventiekorps (CIK) van Mechelen, Turnhout en Antwerpen. Reden hiervoor is dat historisch (en nu nog altijd) het Veiligheidskorps moeilijkheden heeft om de plaatsen in Hoogstraten op te vullen (geen kandidaten in mutatie) en dat de capaciteit hiervoor voorzien in 2007 ter beschikking werd gesteld van de federale politie maar op andere plaatsen (bijvoorbeeld Brugge). Er zijn momenteel aanwervingen lopende waardoor we begin volgend jaar versterking van het veiligheidskorps naar deze zone kunnen sturen waardoor ook deze route binnenkort ondersteuning zal krijgen van het veiligheidskorps.

  3. In Brugge en Lantin worden de nationale transfers volledig door het Veiligheidskorps uitgevoerd en in Mons, Hasselt en Brussel in gemengde ploegen met inspecteurs van de federale politie.