Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2406

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Diegem - Beperkt aanbod van treinen - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
pendel
bedrijvenpark

Chronologie

26/5/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4737

Vraag nr. 5-2406 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De kantoorzone van Diegem huisvest tientallen grote bedrijven, met een dagelijkse mobiliteit van honderden werknemers. Deze klagen sterk over een heel beperkt aanbod van treinen. De meest recente aanpassingen van de dienstregeling hebben deze kreupele situatie nog verergerd. Zo rijdt er om 16 u 32, niet meteen een kantooruur, een trein. Daarna moet men anderhalf uur wachten voor een volgende. Ook 's morgens laat het aanbod veel te wensen over. Hierover schreven werknemers van verschillende bedrijven brieven naar de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Daarop volgden beloftes maar geen realisaties. Brieven aan de ombudsman werden zelfs niet beantwoord.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat het NMBS-aanbod in het station van Diegem ruim onvoldoende inspeelt op de nood aan verbindingen voor de vele forenzen die in de kantoorzone werken?

2) Hoe apprecieert zij de vaststelling dat de NMBS hierover nadrukkelijk en herhaaldelijk werd ge´nformeerd en reageerde met beloftes die echter geen enkel concreet gevolg kregen? Hoe reageert ze op het feit dat de recente aanpassing van de dienstregeling het probleem nog verergerde en de brieven aan de ombudsman geen antwoord kregen?

3) Overweegt zij om aan deze spijtige situatie een concrete verbetering aan te brengen? Zal zij de NMBS instrueren om deze nood te lenigen? Zo ja, op welke termijn en met welke maatregelen? Zo niet, hoe verklaart zij haar inertie met betrekking tot deze relevante probleemstelling?