S. 5-2325 Dossierfiche K. 53-3530

Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Commissie voor de Justitie  

regelgevingsbeleid
magistraat
Parlementair Comité belast met wetsevaluatie
rechtsstelsel
wetgeving
Koning en Koninklijke familie
wettekst
rechtsvordering
taalgebruik
initiatief tot een wet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2325/1 5-2325/1 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2325/2 5-2325/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/3/2014
K. 53-3530/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
K. 53-3530/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2014   Indiening Doc. 5-2325/1 5-2325/1 (PDF)
22/1/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/1/2014   Verzending naar commissie
Art. 22.3 van het Reglement van de Senaat
22/1/2014   Inschrijving op agenda
22/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
22/1/2014   Bespreking
met het oog op het opstellen van een wetsvoorstel
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Niet behandeld
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Bespreking
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
Met toepassing van artikel 22.3 van het Reglement van de Senaat heeft de commissie een wetsvoorstel opgesteld en besproken
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3530/1
3/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 9
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o12)
Integraal verslag nr. 198, p. 57-58
Doc. K. 53-3530/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
8/7/2014   Bekendmaking (51967-51968)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/1/2014, 26/2/2014, 19/3/2014, 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 8/7/2014, blz 51967-51968