S. 5-1610 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft
Marleen Temmerman    Bert Anciaux    Dalila Douifi    Fatma Pehlivan    Guy Swennen   

kind
minderjarigheid
bio-ethiek
euthanasie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1610/1 5-1610/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/5/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2012   Indiening Doc. 5-1610/1 5-1610/1 (PDF)
10/5/2012   Inoverwegingneming
10/5/2012   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
10/5/2012   Verzending naar commissie
6/2/2013   Inschrijving op agenda
6/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Rik Torfs
6/2/2013   Regeling der werkzaamheden
20/2/2013   Inschrijving op agenda
20/2/2013   Hoorzitting met de heer Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant
20/2/2013   Hoorzitting met de heer Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris
20/2/2013   Hoorzitting met mevrouw Dominique Biarent, chef de service Soins intensifs et urgences à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
20/2/2013   Hoorzitting met prof. Chris Van Geet, Moleculaire en Vasculaire Biologie, KULeuven
20/2/2013   Hoorzitting met dr. Joris Verlooy, Hematologie-oncologie en Stamceltransplantatie, UZ Gent
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Catherine Stryckmans, voorzitster van de commission éthique de l'ACN
6/3/2013   Hoorzitting met prof. Herman Nys, hoofd van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, KULeuven
6/3/2013   Hoorzitting met emeritus prof. dr. Peter Deconinck, voorzitter van de Reflectiegroep Biomedische Ethiek
6/3/2013   Hoorzitting met prof. Masendu Kalenga, diensthoofd, service de néonatologie du CHR de la Citadelle à Liège
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Regeling der werkzaamheden
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Hoorzitting met dr. Marc Cosyns, huisarts, Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent
20/3/2013   Hoorzitting met prof. dr. Peter De Deyn, neuroloog, Universiteit Antwerpen
20/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Sabine Henry, voorzitster van de Ligue Alzheimer asbl
17/4/2013   Inschrijving op agenda
17/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Els Van Hoof
17/4/2013   Hoorzitting prof. dr. Patrick Cras, Afdeling Neurologie, UZ Antwerpen
17/4/2013   Hoorzitting prof. Philippe Peigneux, PhD, #iCentre de Recherches Cognition et Neurosciences and UNI - ULB#i
17/4/2013   Hoorzitting dr. Manfredi Ventura, neuroloog, #iGrand Hôpital de Charleroi#i
17/4/2013   Hoorzitting prof. dr. De Lepeleire MD, PhD, huisarts, #iDepartment of Public Health and Primary Care#i, KULeuven
17/4/2013   Hoorzitting dr. Rik Vandenberghe MD, PhD, Adjunct-Kliniekhoofd Neurologie, UZ Leuven, hoogleraar Faculteit Geneeskunde, KULeuven
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Hoorzitting de heer Gilles Genicot, #iFaculté de droit et Science Politique, Université de Liège#i
23/4/2013   Hoorzitting mevrouw Evelien Delbeke, doctor in de rechten, Universiteit Antwerpen
23/4/2013   Hoorzitting de heer Christophe Lemmens, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen
23/4/2013   Hoorzitting mevrouw Sylvie Tack, postdoctoraal medewerker, Universiteit Gent
23/4/2013   Hoorzitting de heer Janos Frühling, emeritus hoogleraar aan de #iUniversité libre de Bruxelles#i
23/4/2013   Hoorzitting de heer Marc Van Overstraeten, professor aan de #iUniversité catholique de Louvain#i
23/4/2013   Hoorzitting de heer Etienne De Groot, rechter bij het Grondwettelijk Hof
7/5/2013   Inschrijving op agenda
7/5/2013   Hoorzitting met dr. Marc Desmet, Palliatief Support Team, Jessa Ziekenhuis
7/5/2013   Hoorzitting met de heer Paul Vanden Berghe, directeur Federale Palliatieve Zorg Vlaanderen
7/5/2013   Hoorzitting met mevrouw Heidi Vanheusden, stafmedewerker, Nationaal Verbond Vlaams Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV)
7/5/2013   Hoorzitting met professor Walter Michielsen, ondervoorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad, Orde der Geneesheren
7/5/2013   Hoorzitting met professor Jean-Jacques Rombouts, ondervoorzitter van de Franstalige afdeling van de Nationale Raad, Orde der Geneesheren
15/5/2013   Inschrijving op agenda
15/5/2013   Hoorzitting met de heren Vincent Baro en Luc Sauveur, vertegenwoordigers van de Fédération Wallonne des Soins Palliatifs
15/5/2013   Hoorzitting met prof.dr. Herman Nys, gewoon hoogleraar, KULeuven
15/5/2013   Hoorzitting met dr. Lieve Thienpont, psychiater, Uitklaring Levenseindevragenteam
15/5/2013   Hoorzitting met prof. dr. Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB
15/5/2013   Hoorzitting met meester Jacqueline Herremans, voorzitster van de Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
12/6/2013   Inschrijving op agenda
12/6/2013   Regeling der werkzaamheden
12/6/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Regeling der werkzaamheden
26/6/2013   Bespreking
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Bespreking
9/10/2013   Inschrijving op agenda
9/10/2013   Bespreking
16/10/2013   Inschrijving op agenda
16/10/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 6/2/2013, 20/2/2013, 6/3/2013, 13/3/2013, 20/3/2013, 17/4/2013, 23/4/2013, 7/5/2013, 15/5/2013, 12/6/2013, 26/6/2013, 17/7/2013, 9/10/2013, 16/10/2013, 6/11/2013, 19/11/2013