Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1296

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 10 februari 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Internet - IP-adressen - Dreigend tekort - Mogelijke oplossingen - Internationaal overleg

internet
internetadres

Chronologie

10/2/2011Verzending vraag
3/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1297

Vraag nr. 5-1296 d.d. 10 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Internet Protocol-adres (IP-adres) is een uniek nummer dat wordt toegekend aan computers en andere toestellen die verbonden zijn met het internet, waarmee ze via een soort standaardtaal onderling kunnen communiceren. Reeds enige tijd voorspellen uiteenlopende betrokkenen de uitputting van het aantal internetadressen. De internetorganisatie Internet Assigned Numbers Authority (IANA), verantwoordelijk voor de distributie van de IP-adressen, zou de laatste 4,3 miljard IP-adressen hebben uitgedeeld.

Deze laatste adressen zijn nu verdeeld onder allerlei organisaties, die deze op hun beurt distribueren. Zo ontving de Europese verdeler Réseaux IP Européens (RIPE) haar deel van deze adressen en bracht ze op de markt. Tegen juni 2011 zouden ze echt allemaal verkocht zijn. Er wordt ondertussen wel al gewerkt aan een nieuwe IPv6-standaard. Een wereld(test)dag staat gepland. Daardoor zou er een quasi oneindig aantal adressen kunnen worden aangemaakt.

Hierover de volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van deze problematiek en de recente ontwikkelingen?

2) Wat onderneemt u om een dreigend tekort aan IP-adressen op te vangen? Zal de consument nadeel ondervinden?

3) Kan u waarborgen dat het voorspelde tekort geen nadeel zal betekenen voor de Belgische internetgebruikers?

4) Vormde dit vraagstuk een item tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (EU)? Zo ja, tot welke beslissingen en plannen leidde deze aanpak? Zo niet, hoe verklaart u dit belangrijke manco?

5) Pleegde of plant u hierover meer recent overleg met andere landen van de EU en de sector?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden dat deze vraag tot de bevoegdheden van de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen behoort.