Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2543

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Werkgroep belast met het schrijven van een omzendbrief - Toekenning van een verblijfstitel aan slachtoffers - Richtlijnen in verband met interviews van minderjarigen

mensenhandel
slachtofferhulp
verblijfsrecht
rondschrijven

Chronologie

16/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4674

Vraag nr. 5-2543 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011" vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Justitie, aan de Werkgroep belast met opstellen van een omzendbrief met betrekking tot het toekennen van verblijfstitels aan slachtoffers van mensenhandel tot het uitwerken van eenmalige basisinterviews van minderjarigen, met eerbied van de randvoorwaarden, zowel naar infrastructuur als naar proces, dat elke dienst kan gebruiken voor zijn opdracht en waardoor herhaalde interviews worden vermeden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) In welke mate, op welke wijze en wanneer werd deze doelstelling als een opdracht geconcretiseerd?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?